VVO AANGEBODEN

Aankoop en verkoop van VVO,s.

 

Uw voordelen

  • Vertrouwd u vvo,s regelen
  • Tegen lage kosten
  • Compleet geregeld voor beide partijen
  • Plaats gratis uw aanbod van vvo,s
  • Plaats gratis uw vraag naar vvo,s.
  • VVO aangeboden.
 

 
 

De tijd die u nog rest voor het afsluiten van een VVO.

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


vvo aangeboden en gevraagd

Bent u landbouwer en wordt er op uw bedrijf meer dierlijke mest geproduceerd dan u op uw grond mag uitrijden? Dan moet u een deel van dit overschot laten verwerken.

Mestproducenten regelen dit onder andere door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers. Het kan zijn dat u ook (een deel van) uw melkveefosfaatoverschot moet laten verwerken. Meer informatie hierover leest u op de pagina Verantwoorde groei melkveehouderij.

Bedrijfsoverschot berekenen

Het bedrijfsoverschot berekent u als volgt. U neemt de hoeveelheid mest (in fosfaat) die de dieren op uw bedrijf en natuurterrein naar verwachting produceren in een kalenderjaar. Die vermindert u met de fosfaatgebruiksruimte voor landbouwgrond en de hoeveelheid fosfaat die u op uw natuurterrein mag uitrijden. U berekent de productie van dierlijke mest op uw bedrijf op dezelfde manier als bij het stelsel van gebruiksnormen. Een deel van dit overschot moet u laten verwerken. U sluit hiervoor overeenkomsten met mestverwerkers af.

Verwerkingspercentages mest

Verwacht u een bedrijfsoverschot, dan moet u een deel (%) van de mest laten verwerken. Het percentage dat u moet laten verwerken, hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt en verschilt per jaar. De percentages worden jaarlijks vastgesteld.

Regio2015201620172018201920202021
Zuid50%55%59%59%59%59%59%
Oost30%35%52%52%52%52%52%
Overig10%10%10%10%10%10%10%

De regio’s zijn hetzelfde als de concentratiegebieden die gelden voor de dierproductierechten. In het ‘Overzicht gemeenten per concentratiegebied’ onder aan deze pagina staan de grenzen van deze gebieden. Heeft u een bedrijf met productielocaties in verschillende regio’s? Dan geldt voor uw hele bedrijf het hoogste verwerkingspercentage dat voor ten minste een van de locaties geldt. Aan het einde van het jaar moet de hoeveelheid mest die u heeft laten verwerken overeenkomen met het geldende percentage van uw bedrijfsoverschot.

Mogelijk bent u gedeeltelijk/volledig uitgezonderd van de mestverwerkingsplicht. Meer hierover leest u op de pagina Vrijstellingen en uitzonderingen mestverwerkingsplicht landbouwer.

Bron RVO.

Kijk voor mestscheiding hier https://www.mestverwerkingen.nl/mestscheiding/

vvo aangeboden