Hier kunt u Instructie-machtiging downloaden. In de instructie staat hoe u de machtiging kunt afgegeven stap voor stap uitgelegd.